Pădurea Snagov

Prin Legea nr. 5/2000 privind amenajarea teritoriului naţional, suprafaţa de 100 ha din Lacul Snagov și 10 ha din Pădurea Snagov au fost declarate arii protejate la nivel național  După cartarea ariilor protejate din România, proiect derulat de către Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor (actualul Minister al Mediului și Pădurilor), la nivelul anului 2004, suprafeţele ariilor protejate au fost modificate, în prezent prezentându-se  astfel: Lacul Snagov (cod 560) – 158,5 ha şi Pădurea Snagov (cod 561) – 17,7 ha.

Pădurea Snagov este declarată arie protejată prin HCM 894 din 1952 şi confirmată prin Legea 5/2000. Aria protejată Pădurea Snagov a fost încredinţată în custodia Ocolului Silvic Snagov, din cadrul Direcţiei Silvice Bucureşti, în baza convenţiei de custodie încheiată între Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov şi custode, astfel dreptul de administrare și folosinţă al terenului revenind Ocolului Silvic Snagov.

Pădurea Snagov este o rezervaţie ştiinţifică, geobotanică, floristică, pentru protecţia în special a 15 exemplare seculare de fag (Fagus silvatica), crescute accidental în această regiune din Câmpia Română.

Din spectrul floristic al ecosistemului de pădure de stejar, amintim: stejar, frasin, ulm, plop alb, plop cenușiu. Printre arbuştii din Pădurea Snagov amintim: porumbarul, măceșul, lemnul câinesc, păducelul, cătină albă, cătină roșie. Echilibrul ecologic al ariei protejate este susţinut şi de căprioare, cerbi lopatari, pisici sălbatice, fazani, potârnichi, la care se adaugă cintezoi, piţigoi, privighetori, porumbei sălbatici şi turturele.

În Aria Naturală Protejată Pădurea Snagov sunt permise activitățile silvice prevăzute în amenajamentele silvice, dar şi acţiuni de vânătoare cu permisiunea Ocolului Silvic Snagov. În cazul producerii unor pagube, Ocolul Silvic Snagov poate solicita derogări în conformitate cu legislaţia.

Pe suprafaţa Pădurii Snagov este interzis accesul animalelor domestice aparţinând comunităţilor, asociaţiilor, firmelor sau persoanelor fizice şi totodată este interzisă extragerea prin orice mijloace a oricărui tip de vegetaţie forestieră.

Recoltarea plantelor din flora sălbatică de pe teritoriul Pădurii Snagov nu este permisă. Colectarea se poate face doar în scop ştiinţific şi cu acordul scris al Ocolului Silvic Snagov. Nu este permisă capturarea vreunei specii din cadrul faunei sălbatice sau distrugerea cuibului, bârlogului şi colectarea ouălor avifaunei.

Sunt acceptate la nivelul Ariei Protejate cercetările ştiinţifice promovate de Ocolul Silvic Snagov sau efectuate de colaboratori externi, desfăşurate pe baza unor contracte de cercetare cu Direcţia Silvică Bucureşti.

Introducerea unor specii alohtone pe teritoriul Pădurii Snagov este interzisă, însă este permisă luarea unor măsuri de eliminare şi stopare a unor specii invazive, ce pot periclita integritatea ecosistemelor.

Accesul persoanelor în Aria Protejată Pădurea Snagov este permisă pe trasee oficiale, însoţite de un delegat de la Ocolul Silvic Snagov. Vizitarea rezervaţiei se realizează pe baza unei taxe. În ceea ce priveşte circulația autovehiculelor, motoretelor, motocicletelor şi a altor vehicule cu motor care folosesc combustibili tradiţionali, aceasta este permisă numai pe drumurile publice, dar şi pe cele forestiere până în dreptul indicatoarelor sau a barierelor ce au rol de a limita accesul.

Comercializarea de produse alimentare în zona Ariei Naturale Protejate Pădurea Snagov este strict interzisă. Totodată, camparea şi aprinderea focului pe teritoriul Pădurii Snagov sunt strict interzise.

Zona Snagov este una dintre cele mai prolifice din ţară în ceea ce priveşte investiţiile în imobiliare. Tendinţa este normală având la bază condiţiile naturale (aer curat, acces la lac, pădure), istoricul locului şi apropierea de capitală, toate acestea făcând din Snagov un adevărat cartier rezidenţial.

Acest lucru a generat de-a lungul timpului, la nivelul Pădurii Snagov, probleme de mediu, precum aruncarea molozului din construcții în pădure și depozitarea deşeurilor menajere în liziera pădurii. De-a lungul timpului, o problemă importantă a reprezentat-o tăierea copacilor.

Dragi cititori, voi ce știți despre vestiții codrii ai Vlăsiei ? Cum vedeți situația lor peste 10 ani ?

Surse: Planul de management al Ariei Naturale Protejate-Pădurea Snagov şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ariei Naturale Protejate-Pădurea Snagov, www.fundatiasnagov.rohttp://www.cjilfov.ro/site/mediuhttp://www.skytrip.ro/aria-naturala-protejata-padurea-snagov-din-judetul-ilfov-ob-2937.html,http://www.realitatea.net/speciile-si-habitatele-naturale-din-ilfov-amenintate-de-deseuri-si-defrisari_853146.htmlhttp://www.youtube.com/watch?v=8OpD6AQF4u8&feature=related

Despre autor
Licentiata in Stiinta Mediului, in prezent masteranda la Facultatea de Geografie(UB) - specializarea Climatologie-Hidrologie.
Scrie aici comentariul tau

Te rugam sa-ti introduci numele!

Necesar!

Te rugam sa introduci o adresa de email valida!

Necesar!

Te rugam sa scrii mesajul!

Greenly Magazine © 2024 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress