Poluarea Aerului – China

A little morphine in all the air. It would be wonderfully refreshing for everyone. (David Herbert Lawrence)

Conform World Bank, doar 1% din locuitorii orașelor din China respirӑ aer considerat “sigur” în Uniunea Europeanӑ. Un studiu al Organizației Mondiale a Sӑnӑtӑții (OMS) estimează cantitatea de pulberi în suspensie (PM2,5/PM10) din nordul Chinei ca fiind de aproximativ 20 de ori mai mare decât  ceea ce este considerat un nivel sigur.

Industria grea, topitoriile de metal, centralele electrice pe bazӑ de cӑrbune, toate duc la o creștere economicӑ rapidӑ. Dar, în același timp, acestea eliminӑ tone de carbon în aer, funingine, metale și diferite gaze toxice.

Cӑrbunele este sursa numӑrul unu de poluare a aerului ȋn China. 80% din electricitate și 70% din energia totalӑ a ṭӑrii este bazatӑ pe cӑrbune.  Este nevoie de aproximativ 6 milioane de tone de cӑrbune ȋn fiecare zi, pentru a putea menṭineC113X0079H_N71_copy1 toate fabricile active și pentru ȋncӑlzirea locuinṭelor.

Aeroporturile din Beijing și Shanghai sunt deseori închise din cauza vizibilitӑṭii reduse, cauzatӑ de poluarea aerului în cele douӑ orașe. De altfel, cerul albastru este o raritate pentru locuitorii acestor orașe. Calitatea aerului în Beijing este de aproximativ 16 ori mai micӑ decât cea din New York.

Ȋntr-un interviu acordat celor de la National Geographic, astronautul Jerome Apt a spus cӑ marile orașe ale Chinei sunt foarte greu de fotografiat de cӑtre sateliṭi, deoarece acestea sunt ascunse sub o pӑturӑ de fum, iar orașul Benxi, aflat ȋn estul provinciei Liaoning, este atât de poluat ȋncât a dispӑrut de mai multe ori de pe fotografiile din satelit. Locuitorii orașului Benxi au cea mai mare ratӑ de boli pulmonare din China. Numӑrul ridicat de mașini, traficul greu și benzina de calitate inferioarӑ au fӑcut ca mașinile sӑ aibӑ o contribuṭie majorӑ la problema poluӑrii aerului din China.

Poluanṭii atmosferici includ sulfaṭi, ozon, carbon negru (un component principal al cenușii) și mercur. Carbonul negru, produs de mașini, sobe, fabrici și arderea culturilor de lângӑ orașe, este un component major al ceṭii din China. Datoritӑ diametrului redus al acestuia, particulele de carbon negru pot pӑtrunde adânc ȋn interiorul plӑmânilor, astfel creându-se cӑi de absorbṭie pentru alte toxine. Existӑ un risc ridicat de boli pulmonare din cauza carbonului negru și chiar un risc ridicat pentru moarte prematurӑ.

De asemenea, poluarea aerului include particule de funingine, materiale organice periculoase, metale grele și praf. Cele060410_china mai mici particule (pulberile in suspensie) sunt cele mai ușor de inhalat. Acestea provin de la arderea cӑrbunelui, gaze de eșapament și șantierele de construcṭie din oraș. Primӑvara, procentul acestora crește din cauza furtunilor de nisip provenite din deșertul Gobi.

China este lider mondial la emisiile de dioxid de sulf. Nivelul dioxidului de sulf din aer este comparabil cu cel al Japoniei din anii ’70, atunci când poluarea aerului era o problem majorӑ a ṭӑrii. Emisiile de dioxid de sulf din cӑrbune și pӑcurӑ pot provoca boli respiratorii, cardiovasculare și, de asemenea, pot duce la ploi acide. Emisiile de dioxid de sulf provoacӑ anual daune de 12% din PIB-ul Chinei.

Emisiile de oxizi de azot din China au crescut cu aproximativ 3,8% pe an ȋn ultimii 25 de ani (cauza principalӑ fiind centralele electrice, industria grea și mașinile).

China are cel mai mare numӑr de decese din lume atribuite poluӑrii aerului. Conform Organizaṭiei Mondiale a Sӑnӑtӑṭii, se estimeazӑ cӑ ȋn anul 2007, aproximativ 600.000 de persoane au murit prematur din cauza poluӑrii aerului.

F201301140820151090229910Conform statisticilor guvernamentale chineze, aproximativ 300.000-400.000 de persoane mor anual ca urmare a poluӑrii aerului ambiant. Alṭi 100.000 de oameni mor anual  ca o consecință a sobelor de cӑrbune pe care le folosesc și a ventilaṭiei proaste a aerului din interiorul locuinṭelor.

Femeile nefumӑtoare din regiunea Yunnan, sudul Chinei, mor de cancer pulmonar cu o ratӑ de 20 de ori mai ridicatӑ decât în orice altӑ regiune a ṭӑrii. Ȋn ianuarie 2010, în revista Environmental Science & Technology, un grup de cercetӑtori au declarat cӑ o posibilӑ explicație ar fi arderea cӑrbunelui format ȋn timpul erupțiilor vulcanice din urmӑ cu sute de milioane de ani.

Surse informaṭii: http://www.construction21.eu/romania/articles/ro/poluarea-din-orae-12-milioane-de-mori-in-china-in-2010.html; http://www.npr.org/blogs/parallels/2013/05/24/186246634/chinas-air-pollution-is-the-government-willing-to-act; http://www.nature.com/news/china-s-citizens-must-act-to-save-their-environment-1.12939; http://articles.washingtonpost.com/2013-05-10/world/39152275_1_air-pollution-coal-fired-power-plants-small-boilers; http://pubs.acs.org/journal/esthag

Surse foto: http://english.peopledaily.com.cn/mediafile/201301/14/F201301140820151090229910.jpg; http://www.wantchinatimes.com/newsphoto/2013-01-14/450/C113X0079H_N71_copy1.JPG; http://news.nationalgeographic.com/news/2006/04/images/060410_china.jpg

Despre autor
Student în anul al II-lea, specializarea Geografia Mediului, Facultatea de Geografie, Universitatea din București
Scrie aici comentariul tau

Te rugam sa-ti introduci numele!

Necesar!

Te rugam sa introduci o adresa de email valida!

Necesar!

Te rugam sa scrii mesajul!

Greenly Magazine © 2024 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress