"criza economica" tag
2.png

In brief: Green Economy and Green Jobs

Green economy means an economic system which improves social well-being and human capital while, at the same time, significantly reducing environmental risks and ecological issues, with the goal of achieving sustainable development and…

greeneconomy

Pe scurt: economia verde si joburile verzi

Economia verde este o economie care duce la creşterea bunăstării sociale și a capitalului uman, reducând în mod semnificativ riscurile de mediu și problemele ecologice, cu scopul realizării unei dezvoltări durabile şi eradicării…

images

Şcoala cartografică – cum contribuie mediul la formarea comportamentelor infracționale?

Știința criminologiei are origini tot atât de îndepărtate ca și celelalte științe sociale, dar față de alte arii juridice, aceasta își găsește de foarte multe ori explicațiile în modul cum oamenii răspund la condițiile oferite…

Greenly Magazine © 2023 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress