Programul LIFE 2014 – 2020

Programul Life+, cel care a asigurat finanţarea proiectelor legate de mediu până în 2013, urmează să fie înlocuit cu LIFE – Programul pentru Mediu şi Climat, 2014 – 2020.  Bugetul a fost în sfârşit votat de Parlamentul European la sfârşitul lui noiembrie, după luni şi luni de negocieri, urmând ca pe 2 decembrie să treacă prin faţa Consiliului pentru adoptarea sa permanentă.

În acelaşi timp, sunt duse o serie de negocieri referitoare la principalele politici sectoriale pentru perioada 2014 – 2020. Acest aspect este esenţial, deoarece majoritatea programelor se termină pe 31 decembrie 2013, aşadar bază legală pentru a accede la fonduri trebuie constituită până la această dată.

Noul program LIFE are un buget global de 3,2 miliarde de Euro pe întreaga perioadă de desfăşurare, atât pentru proiecte gestionate de organisme publice cât şi private. Suma este mai mică decât cererea Parlamentului, însă reprezintă totuşi mai mult decât bugetul perioadei anterioare, 2007 – 2013 (Life+), care a fost de doar 2,2 miliarde de Euro.

Ceea ce face noul LIFE interesant este importanţa pe care o acorda acţiunilor pentru climat, printr-un subprogram dedicat acestiu aspect, ce are un buget propriu de 864 de milioane de Euro, deci aproximativ un sfert din bugetul total LIFE. Programul permite şi finanţarea de proiecte integrate, aşadar care sunt finanţate fie şi prin alte programe ale Uniunii, fie şi prin alte surse (naţionale, regionale sau din sectorul privat), pentru a aborda probleme cum ar fi apă, deşeuri, calitatea aerului şi protecţia naturii. Este vorba despre proiecte cu o cofinanţare europeană de 5-10 milioane de Euro care, în mod progresiv, vor reprezenta mai mult de 2/3 din bugetul atribuit. Motivul pentru această alegere este faptul că fondurile LIFE reprezintă doar 0,3% din întregul sistem de finanţare 2014 – 2020, ceea ce înseamnă că este imperativ necesar ca viitorii beneficiari să apeleze în parte şi la alte fonduri (ex: regionale sau pentru agricultură).

Care este arhitectura programului de finanţare?

Programul este divizat în două sub-programe: Mediu şi Acţiune pentru Climat.

Sub-programul Mediu va beneficia de 2,7135 miliarde de Euro şi este compus din trei domenii prioritare:

Mediu şi utilizarea raţională a resurselor – soluţii inovatoare pentru o mai bună implementare a politicilor din domeniul mediului;

Biodiversitate – practici mai bune pentru a stopa pierderea biodiversităţii şi pentru restabilirea serviciilor ecosistemice, acordând totodată un sprijin considerabil siturilor Natura 2000 (cel puţin 50% din resursele financiare ale acestui sub-program vor fi alocate acestui aspect);

Guvernanţă şi informare în materie de mediu – campanii de sensibilizare, schimb de cunoştinţe, difuzare de bune practici, o mai bună aplicare a legilor în vigoare.

Crearea sub-programului Acţiune pentru climat reprezinta una din marile noutăţi ale programului LIFE 2014 – 2020. Un buget de 904,5 milioane de Euro îi este consacrat. Este, la rândul său, compus din trei domenii prioritare:

Atenuarea schimbărilor climatice – reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;

Adaptarea la schimbările climatice;

Guvernanţă şi informare în materie de climat – ameliorarea sensibilizării, a comunicării, cooperării şi difuzării de măsuri de atenuare şi de adaptare la schimbările climatice.

În final, câteva veşti bune: în primul rând, actorii locali au de câştigat de pe urmă acestui nou program LIFE, întrucât pot să realizeze proiecte la nivel local sau regional fără a implica un parteneriat internaţional. De asemenea, nivelul de cofinanţare din partea UE a crescut de la 50% la 70%, chiar şi 80% pentru proiectele integrate, pentru care va fi, de altfel, finanţabila şi faza de pregătire. LIFE îşi lărgeşte teritoriul de eligibilitate şi la tari din afară UE, în anumite condiţii.

Mai multe informaţii despre acest program, precum şi sursele acestui articol: 1, 2, 3, 4, 5 

Despre autor
Doctor in Geografie si amenajare teritoriala al Universitatii din Lille, pasionata de natura si de calatorii.
Scrie aici comentariul tau

Te rugam sa-ti introduci numele!

Necesar!

Te rugam sa introduci o adresa de email valida!

Necesar!

Te rugam sa scrii mesajul!

Greenly Magazine © 2023 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress