Instrumentele financiare europene pentru mediu: fondul LIFE (I)

LIFE, un acronim pentru Instrumentul financiar pentru mediu (L’Instrument Financier pour l’Environnement), este un fond al Uniunii Europene pentru finanțarea politicii sale de mediu. Lansat în 1992, este format din trei componente:

- LIFE-Nature: finanțează Natura 2000, reţeaua de situri ecologice (arii protejate) europene, precum şi alte acțiuni de conservare și de studiu al biodiversității în Europa, mai ales în cadrul punerii în aplicare a directivelor “Păsări” și “Habitate”;

- LIFE-Mediu finanțează acțiuni inovatoare în domeniul planificării teritoriale (mediul urban, calitatea aerului, reducerea zgomotului etc.), a gestiunii apelor și a deșeurilor, reducerii impactului activităților economice și a politicii integrate a produselor. Finanțează, de asemenea, acțiuni pregătitoare, pe teme specifice, cum ar fi schimbările climatice sau poluare.

- LIFE-țări terțe: finanțează înființarea în țările vecine ale UE (în special cele din bazinul Mării Mediterane și Mării Baltice) a structurilor necesare pentru dezvoltarea  conservării naturii.life logo

LIFE a debutat în anul 1992, iar în prezent s-au încheiat deja trei faze: LIFE I (1992-1995), LIFE II (1996-1999), LIFE III (2000-2006). Actuala fază a programului este LIFE+ şi se desfăşoară în perioada 2007-2013. Programul LIFE+ finanţează proiecte care contribuie la elaborarea şi punerea în practică a politicii şi a legislaţiei în domeniul mediului. Acest program facilitează în special integrarea problemelor de mediu în cadrul celorlalte politici şi, mai general, participă la dezvoltarea durabilă. Programul LIFE+ înlocuieşte o serie de instrumente financiare dedicate protecţiei mediului, dintre care programul LIFE, care l-a precedat.

Programul LIFE+ este format din trei componente:

 • LIFE+ „Natură şi biodiversitate”;
 • LIFE+ „Politică şi guvernare în materie de mediu”, şi
 • LIFE+ „Informare şi comunicare”.

Vreţi să accesaţi aceste fonduri? Iată care sunt criteriile de eligibilitate ale proiectelor:

 • să fie de interes comunitar, respectiv să aducă o contribuţie la elaborarea, aplicarea şi actualizarea politicii şi a legislaţiei comunitare în domeniul protecţiei mediului;
 • să fie coerente şi fezabile din punct de vedere tehnic şi financiar, iar fondurile să fie utilizate în mod optim;
 • să îndeplinească cel puţin unul din criteriile următoare:
 1. să fie proiecte care promovează cele mai bune practici sau proiecte demonstrative în materie de protecţie a păsărilor sălbatice sau a habitatelor;
 2. să fie proiecte inovatoare sau demonstrative la nivel comunitar, legate de obiectivele politicii de mediu;
 3. să fie campanii de sensibilizare sau de formare în domeniul prevenirii incendiilor forestiere;
 4. să se refere la monitorizarea pe scară largă, armonizată, completă şi pe termen lung a pădurilor şi interacţiunilor ecologice.

Pentru perioada 2014 – 2020, Comisia propune alocarea unor fonduri de 3,2 miliarde euro pentru un nou program LIFE pentru mediu şi politici climatice.

Printre noile aspecte ale viitorului program LIFE se numără:

 • Crearea unui nou subprogram pentru politici climatice;
 • Definirea mai clară a priorităţilor în cadrul unor programe de lucru multianuale adoptate în consultare cu statele membre;
 • Noi posibilități de a implementa programe la scara mai largă prin „proiectele integrate”, care ar putea contribui la mobilizarea altor fonduri ale UE, naţionale şi private, în scopul atingerii obiectivelor de mediu sau climatice.

Surse infohttp://www2.ademe.fr/servlet/doc?&id=33256&ref=16866, http://mmediu.ro/programe_finantare/life/life.htm, http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=10191, http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/environment/l28021_ro.htm

Surse foto: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/sites/default/files/documents/life%20logo.jpg

Despre autor
Doctor in Geografie si amenajare teritoriala al Universitatii din Lille, pasionata de natura si de calatorii.
Scrie aici comentariul tau

Te rugam sa-ti introduci numele!

Necesar!

Te rugam sa introduci o adresa de email valida!

Necesar!

Te rugam sa scrii mesajul!

Greenly Magazine © 2024 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress