Conferința Națională “Natura 2000 – opțiunea verde pentru bunăstarea României”…sau „Dacă ţi-ai propus un vis, nu lăsa pe nimeni să ţi-l compromită!”

Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă și Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice au organizat pe 21 mai a.c. Conferința Națională „Natura 2000 – opțiunea verde pentru bunăstarea României”, în cadrul campaniei de conștientizare InfoNatura2000, pentru a reafirma importanța economică pe care o au biodiversitatea și păstrarea unui mediu înconjurător sănătos. Greenly a fost şi ea prezentă!

Ce este Natura 2000? O rețea europeană de zone naturale protejate, creată în anul 1992, pentru a proteja natura și a menține pe termen lung resursele naturale necesare dezvoltării socio-economice. A fost instituită în baza a 2 directive ale Uniunii Europene, care reglementează modul de selectare, desemnare şi protecţie a siturilor: Directiva Păsări (1979) şi Directiva Habitate (1992). Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.49/2011, transpune în legislaţia românească cele două directive europene. Astăzi, în jur de 800 de specii de plante sunt în pericol de dispariție și majoritatea resurselor piscicole din Europa au scăzut sub limita de siguranță, ceea ce face din Natura 2000 un instrument esențial pentru salvarea capitalului natural.

Accesând acest link, puteţi urmări un serial documentar despre Reţeaua Natura 2000, o premieră în România! Filmul are 7 episoade a câte 52 de minute fiecare: 6 episoade care prezintă siturile din fiecare regiune biogeografică [Continentala, Pontica, Stepică, Panonică şi Alpină (doua părţi)] şi un episod final de sinteza.579431_506096859456573_1996969819_n

Documentarul este disponibil pe canalul youtube InfoNatura2000. Filmările sunt realizate pe parcursul a 12 luni, atât pentru a surprinde imagini reprezentative din toate cele patru anotimpuri, pentru a include fazele din ciclul de viaţă al anumitor specii, cât şi pentru corelarea cu activităţi umane specifice fiecărei perioade din an.

•Agenda Natura 2000 în România 2013-2014

• Agenda Natura 2000 în România 2013-2014

Conferința „Natura 2000 – opțiunea verde pentru bunăstarea României” a avut loc la Palatul Parlamentului și a cuprins, pe scurt, alocuțiunea Ministrului Mediului și Schimbărilor Climatice, Rovana Plumb, mesaje video din partea Comisarului european pe probleme de mediu Janez Potočnik și a Comisarului european responsabil de agricultură și dezvoltare rurală Dacian Cioloş, intervenții susținute de Pia Bucella, Director în DG Mediu al Comisiei Europene, Alina Ujupan, membru în cabinetul Comisarului european responsabil de agricultură și dezvoltare rurală, Marco Fritz, expert în biodiversitate în cadrul DG Mediu al Comisiei Europene, un studiu de caz asupra Deltei Dunării frumos punctat de Ivan Patzaichin, prezentarea Strategiei Naționale pentru Conservarea Biodiversității 2013-2020, precum şi proiecția unui spot video din serialul „Natura2000 în România”. Mesajele video şi celelalte prezentări le puteţi urmări aici. Conferinţa a fost inspirat moderată de Tiberiu Cazacioc, manager de proiect, DC Communication.

941673_506096709456588_1068160838_n (1)La conferință au participat parlamentari, reprezentanți ai Administrației Prezidențiale, Guvernului României, Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, Gărzii Naționale de Mediu, Administrației Fondului pentru Mediu și Administrației Naționale Apele Române.

Participanții au primit trei volume realizate în premieră (eu, personal, le consider o COMOARĂ şi sunt fericită că le pot folosi şi studia; încă un amănunt: volumele primite cântăresc peste 5 kg!):

 • Albumul Natura 2000 în România – Cuprinde prezentarea celor 5 regiuni biogeografice din România: Pontică, Stepică, Alpină, Continentală şi Panonică, însoţită de aproape 250 de imagini semnificative, informaţii geografice, geologice şi biologice despre habitate şi specii, un capitol special fiind dedicat pasărilor. Va fi DISPONIBIL după 28 iunie 2013 pe http://infonatura2000.cndd.ro/
 • Catalogul habitatelor, siturilor și speciilor Natura 2000 în România (2013) -  784 pag – Îşi propune să informeze publicul larg în legatură cu reţeaua de zone de interes conservativ european Natura 2000. Lucrarea oferă informaţii detaliate despre cele 5 regiuni biogeografice din România, explicaţii despre cele 2 tipuri de situri Natura 2000, SPA-uri şi SCI-uri (SAC-uri), include fotografii, hărţi şi descrieri ale habitatelor, speciilor şi siturilor Natura 2000 din România. Catalogul include fişele de prezentare doar pentru cele 381 de situri declarate în 2007 [108 SPA-uri şi 273 SCI-uri (SAC-uri)], urmând ca siturile declarate în 2011 să fie abordate într-o lucrare viitoare. Numărul de situri a ajuns în 2011 la 530 [148 SPA-uri şi 382 SCI-uri (SAC-uri); SPA = Arie de Protecţie Specială Avifaunistică (Special Protection Area – SPA); SAC (fostă SCI) = Arie Specială de Conservare (Special Area of Conservation – SAC)]. Catalogul va fi DISPONIBIL după 28 iunie 2013 pe http://infonatura2000.cndd.ro/.
 • Agenda Natura 2000 în România 2013-2014 - Agenda de birou acoperă anii 2013 şi 2014, şi conţine pe fiecare pagină câte o fotografie cu specii protejate, precum şi scurte informaţii despre acestea. Imaginile sunt delimitate cu perfor de rupere (fotografia se transformă într-o imagine de sine stătătoare), iar separatoarele lunare includ informaţii despre cele 5 bioregiuni. Să vă mai spun ce bucuroasă sunt că am primit o asemenea agendă?
•Catalogul habitatelor, siturilor și speciilor Natura 2000 în România (2013)

• Catalogul habitatelor, siturilor și speciilor Natura 2000 în România (2013)

Campania va continua în perioada următoare cu organizarea a 8 seminare de informare pentru fiecare regiune de dezvoltare: Timișoara (28 mai), Craiova (30 mai), Iași (5 iunie), Cluj-Napoca (11 iunie), Brașov (13 iunie), Galați (19 iunie) și București (27 iunie). La evenimente vor participa reprezentanți ai Agențiilor de Protecție a Mediului, Comisariatelor teritoriale ale Gărzii de Mediu, Consiliilor Județene, Agențiilor de Dezvoltare Regională, Direcțiilor Silvice, Direcțiilor Agricole, Apele Române – direcțiile teritoriale, Camerelor de comerț, Institutelor de cercetare și Universităților, ONG-urilor, custozi/administratori și mass-media locale.

Proiectul cu titlul infoNatura2000 – “Campanie naţională de conştientizare privind importanța conservării Biodiversităţii prin Rețeaua Natura 2000 în România” este co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operaţional Sectorial Mediu – Axa prioritară 4 „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”. Durata proiectului este de 36 de luni, între 14 decembrie 2010 – 31 decembrie 2013.

…După această prezentare oficială a evenimentului, aş vrea să scriu şi câteva rânduri de suflet, pe care nu le veţi găsi niciodată într-un comunicat oficial.

…m-am bucurat să-l cunosc pe Radu Vădineanu, managerul proiectului infoNatura2000, pe al cărui tată, distinsul Profesor Dr. Angheluţă Vădineanu, l-am admirat foarte mult în perioada studenţiei şi l-am avut ca model la începutul drumului meu profesional. Radu Vădineanu a prezentat obiectivele şi importanţa proiectului. Îl puteţi urmări aici pe Radu Vădineanu, într-o interesantă discuţie despre biodiversitate şi Natura 2000.

…în mesajul video al Comisarului European pentru Mediu Janez Potočnik, mi-au atras atenţia:

 • Conceptul de „green infrastructure solution” – soluţii care lucrează cu natura şi NU împotriva ei!
 • „Green infrastructure” creează job-uri, nevoia de consultanţă, de planning, necesită specialişti şi investiţii. Un concept frumos!
 • Investiţiile în natura 2000 reprezintă investiţii în viitor durabil!

…din mesajul video al Comisarului European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Dacian Cioloş, se pot reţine următoarele:

 • Durabilitatea este o alegere societală!
 • Între dezvoltare şi natură există o relaţie constructivă şi NU una competitivă.
 • Gestiunea resurselor naturale este o problemă de societate iar cetăţenii trebuie să conştientizeze că NU luptă cu natura!

Rovana Plumb, Ministrul mediului şi Schimbărilor Climatice, a precizat că:

 • Trebuie să trecem către o economie verde, sustenabilă.
 • Pierderea biodiversităţii este o ameninţare pentru traiul de zi cu zi!
 • Rata de dispariţie a biodiversităţii este de 100 de ori mai mare decât rata de regenerare!
 • Natura 2000 este cel mai avansat sistem de protejare a biodiversităţii la nivel internaţional.
 • Protejarea biodiversităţii şi naturii constituie o asigurare de viaţă!
 • Prin Proiectul Delta Văcăreşti, România va fi al doilea stat membru UE, după Marea Britanie, care va avea o arie urbană ce va oferi posibilităţi de recreere, dar va asigura şi protecţia biodiversităţii.

Pia Bucella, Director DG Mediu, Comisia Europeană, a arătat că:

 • Natura 2000, cea mai mare reţea de zone naturale din lume, reprezentând 1/5 din suprafaţa terestră a UE, merge „mână în mână” cu economia, sănătatea, cu populaţia!
 • Natura 2000 merge „mână în mână” cu protecţia şi restaurarea siturilor.
 • Trebuie să se realizeze evaluări de mediu cinstite!
 • Există fonduri pentru România care pot fi pierdute la sfârșitul acestui an!
 • Trebuie să folosim banii europeni pentru protecţia mediului, prin proiecte clare!
 • S-a utilizat mai puţin de 15% din totalul fondurilor pentru proiecte de mediu alocate statului român…
 • Există plângeri şi petiţii din partea societăţii civile…
 • E nevoie de un bun sistem naţional de administrare a zonelor naturale protejate Natura 2000…
  •Albumul Natura 2000 în România

  • Albumul Natura 2000 în România

Alina Ştefania Ujupan, membru în cabinetul Comisarului european responsabil de Agricultură și Dezvoltare Rurală, a punctat următoarele:

 • 30% din plata (fonduri europene) pentru agricultori este condiţionată de 3 practici: crearea la nivelul fiecărei ferme a unei zone de „fermă ecologică”; diversificarea culturilor; pajişti naturale permanente.
 • Încurajarea tinerilor fermieri!
 • Pentru micii fermieri s-a simplificat accesarea fondurilor.
 • Fermierii trebuie să promoveze produse de calitate, tradiţionale.
 • Este susţinută agricultura ecologică!
 • Micii fermieri se pot asocia pentru a susţine activitatea economică din siturile Natura 2000.

Atena Groza, Expert în protecţia mediului, a prezentat Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității 2013-2020 (ce este încă pe masa guvernului şi probabil că va fi adoptată în iunie a.c.). Prezentarea poate fi urmărită aici: http://infonatura2000.cndd.ro/documents/atena_groza_strategie_biodiversitate.pdf. Mi-a plăcut foarte mult înclinaţia către precizie şi detalii a omului de ştiinţă!

Marco Fritz, Expert DG Mediu, Comisia Europeană: România – prima ţară unde este explicat conceptul de „green infrastructure”, concept ce aduce beneficii multiple pentru hrană, climă, păduri, prevenirea dezastrelor naturale etc.

…şi l-am lăsat la urmă pe Ivan Patzaichin,  a cărui intervenţie mi-a mers cel mai mult la suflet, Expert Fapte, Mai Puţine Vorbe (mi-am permis să-i trec această titulatură), „Asociaţia Ivan Patzaichin-Mila 23”:

 • A prezentat un studiu de caz asupra Deltei Dunării, frumos punctat, cu modestie şi iubire de oameni şi natură: „Triunghiul Mila 23 – Crişan – Caraorman, un model pentru Delta Dunării”
 • Un OM deosebit, pe care-l placi din prima secundă! Cu care am schimbat câteva cuvinte (prea puţine, din păcate…).
 • Studiul de caz îl puteţi vedea aici: http://infonatura2000.cndd.ro/documents/ivan_patzaichin_triunghiul_ecoturismului.pdf, dar vă invit să urmăriţi şi acest clip deosebit: http://www.youtube.com/watch?v=ojbTE8hUay8
 • Nu uitaţi cuvintele lui Ivan: „Dacă ţi-ai propus un vis, nu lăsa pe nimeni să ţi-l compromită!” Un crez minunat!

Drag cititor şi prieten Greenly, dacă ţi-ai propus un vis, nu lăsa pe nimeni să ţi-l compromită!

Mulţumesc pentru informaţii, căldură şi amiciţie dnei Roxana Mazilu, Ofițer Relații Publice, Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă. Mulţumesc pentru invitaţia la eveniment dnei Cristina Ciucur, DC Communication.

Surse foto:  https://www.facebook.com/InfoNatura2000?fref=ts

Despre autor
Conferențiar Dr. la Facultatea de Geografie - Universitatea din Bucuresti
Scrie aici comentariul tau

Te rugam sa-ti introduci numele!

Necesar!

Te rugam sa introduci o adresa de email valida!

Necesar!

Te rugam sa scrii mesajul!

Greenly Magazine © 2024 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress