Zonele umede – armonia dintre apă și pământ

Zonele umede sunt definite ca întinderi de bălți, mlaștini, turbării, cu ape naturale sau artificiale, permanente ori temporare, stătătoare sau curgătoare, cu apă dulce sau sărată, precum și întinderi de apă marină, a căror adâncime la reflux nu depășește 6 m. Văile râurilor și câmpiile de coastă au fost în centrul civilizației umane de peste 6000 de ani, jucând un rol esențial pentru supraviețuire și evoluție, datorită bogăției în resurse.

Zonele umede trebuie protejate atât din punctul de vedere al faunei și florei care alcătuiesc aceste habitate, precum și pentru valoarea economică, culturală, științifică și recreativă pe care resursele acestora le pun la dispoziție. Schimbările climatice, suprapopularea și implicit utilizarea nesustenabilă a terenurilor precum și a resurselor de apă duc la degradarea acestor zone, a căror pierdere poate fi ireversibilă.

Să vedem împreună rolul zonelor umede!

Atenuează efectele negative ale inundațiilor. Cantitățile mari de precipitații pe o perioadă relativ scurtă duc la creșterea necontrolată a nivelului apelor. Zonele umede preiau o parte semnificativă din cantitatea  de apă, distribuind-o pe suprafețe inundabile mai mari.

Recompletează apele subterane. Multe din zonele umede sunt conectate direct la apele subterane și joacă un rol vital în reglarea lor. Captarea nesustenabilă de apă subterană amenință existența unor zone umede, punând în pericol comunitățile care depind de aceste resurse.screen38-nicaragua-bluefields

Protejează împotriva furtunilor. Zonele umede de coastă acționează ca primă linie de apărare împotriva uraganelor, furtunilor și a valurilor mareice. Impactul devastator al furtunilor este favorizat de distrugerea zonelor umede costiere ca urmare a activităților umane.

Acționează ca depozite pentru sedimentele și substanțele nutritive aduse de apa de ploaie și de apele curgătoare. Nutrienții dizolvați sunt preluați de către plantele din zonele umede și depozitați în frunze, tulpini și rădăcini.

Protejează biodiversitatea. Zonele umede reprezintă casă pentru numeroase specii de plante și animale care găsesc numai în astfel de locuri condițiile optime de supraviețuire și dezvoltare.screen33-austria-sablatnigmoor

Gestionate durabil, zonele umede oferă o gamă largă de produse : materiale de construcții, textile, alimente, medicamente.

Purifică apa, asigurând blocarea poluanților în sedimente, soluri sau vegetație. Unele plante de apă, dintre cele plutitoare, spre exemplu, zambila de apă, pot absorbi și păstra metale grele (fier și cupru).

Oferă valori culturale și de recreere. Zonele umede durabil exploatate generează venituri semnificative în bugetul comunităților locale. Turismul nesustenabil este însă o cauză semnificativă a pierderii și degradării zonelor umede în multe țări. 74-trasee-delta-dunarii-08

Anual, pe 2 februarie sărbătorim Ziua Mondială a Zonelor Umede. Aceasta marchează data adoptării în orașul iranian Ramsar a Convenției asupra zonelor umede de importanță internațională (1971), unul dintre primele documente internaționale referitoare la conservarea patrimoniului natural.

În următorul articol, vă voi povesti despre Rezervația Biosferei Delta Dunării, cea mai mare zonă umedă naturală a Europei în special ca habitat al păsărilor acvatice și totodată, unul dintre cele mai bogate ecosisteme europene, adăpostind 5000 de specii de floră și faună.

Sursă text : www.ramsar.org

Sursă foto : http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-media-special/main/ramsar/1-25-330_4000_0__

http://www.cazare-deltadunarii.ro/doc_411_imagini-delta_pg_0.htm

Despre autor
Masterandă la Facultatea de Geografie, Universitatea din București, specializarea Geomorfologie și Cartografie cu elemente de Cadastru și studentă a Facultății de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu
Scrie aici comentariul tau

Te rugam sa-ti introduci numele!

Necesar!

Te rugam sa introduci o adresa de email valida!

Necesar!

Te rugam sa scrii mesajul!

Greenly Magazine © 2024 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress