Stația de tratare a apei de la Roșu

În zilele de 28 și 29 iunie 2012, studenții din anul II de la Facultatea de Geografie (specializarea Știința Mediului), alături de doi membri ai echipei Greenly, au avut privilegiul să viziteze, împreună cu prof Valentina Mănoiu, Stația de tratare a apei din localitatea Roșu. Atunci au fost examinate, observate de către studenți, principalele componente ale unei stații de tratare și s-a putut asista și la unele etape de tratare a apei (ex: decantarea, filtrarea ș.a.)

Uzina de la Roşu este una dintre cele mai importante din Romȃnia. Ea furnizează zilnic 300.000 m3 de apă orașului București. Capacitatea sa poate crește, dacă este necesar, până la 520.000 m3, pentru a susţine uzina de la Arcuda şi noua uzină de la Ogrezeni.

Ca și stația de tratare de la Arcuda, cea de la Roşu aparține municipalității București, care a încredințat, în 2001, modernizarea societății APA NOVA către compania franceză Veolia Eau. Ca să fim precişi, operarea întregului sistem de alimentare cu apă al Capitalei a fost încredințată, prin contract de concesiune, societății Veolia Eau, ce a avut în sarcină, pentru atingerea nivelului de servicii cu privire la calitatea apei şi modernizarea stației de tratare Roşu.

Construită in 1970, uzina a fost modernizată în totalitate în 2002. Astăzi este echipată cu o filieră de tratare, care permite eliminarea tuturor toxinelor și substanțelor nedorite, ce rezultă din activități casnice, industriale, agricole sau provocate de mediul natural. Uzina de la Roșu este una dintre cele mai moderne din țară.

Captare. Pompare apă brută

Apa este captată din râul Argeș în localitatea Crivina (17 km) și transportată printr-un apeduct până la stația de tratare Roșu. Pomparea apei se realizează cu ajutorul a 2 grupuri de pompe tip DV 2-87, fiecare cu o capacitate de 900 mc/h; 2 grupuri fixe WILO, fiecare cu o capacitate de 7200 mc/h; 2 grupuri variabile WILO, fiecare cu o capacitate de 4400 mc/h.

La acest nivel se găseşte un grătar mecanic care înlătură toate obiectele plutitoare (crengi, frunze, pungi de plastic) și alte particule grosiere. Surplusul de apă din acest punct este direcţionat către Lacul Morii. În acest punct se monitorizează cei mai importanți parametri ai apei: pH-ul, turbiditatea, conductivitatea  și temperatura. Tot aici se realizeză și corecția pH-ului (optim: 6-7 până la 6-9) cu lapte de var, în cazul unui pH mic sau cu acid sulfuric, în cazul unui pH mare.

Coagulare-Floculare-Decantare-Filtrare

Particulele foarte fine, aflate în suspensie în apă, se adună sub formă de floconi, sub acțiunea unui coagulant, un adjuvant de tip polielectrolit, care uneşte aceste particule, mărindu-le masa şi volumul. În principal este folosit sulfatul de aluminiu Al2(SO4)3, iar polimerii – ca și coagulanți adjuvanți eliminaţi sub formă de nămol. Această substanţă rămȃne ȋn apă ȋn proporţie de 0.03-0.04 %. Apa este recirculată, iar floconii se adună în mici aglomerații. Antrenați de propria lor greutate, floconii se depun în 6 decantoare cilindrice, cu un debit de 3600 m3/oră fiecare și de 48 m diametru. La sfârșitul acestei etape, apa este vizibil mai curată. Nămolul care provine din decantare este dirijat spre bazinele (iazuri) situate la 3 km de uzina de tratare.

După decantare, apa limpezită, situată aproape de suprafață, este dirijată prin intermediul unor canale, către cele 30 de filtre ale stației de tratare, dintre care 28 de filtre sunt cu nisip și 2 filtre cu dublu strat: nisip și cărbune activ granular, cu o suprafața unitară de 120 de metri pătrați. Această etapă a tratării permite eliminarea tuturor particulelor rămase după floculare. Metoda care folosește cărbunele ca element de adsorbție este modernă și eficientă dar mai ales costisitoare, comparativ cu cea clasică. Aceasta măreşte capacitatea de a reţine suspensiile mecanice (nisip, praf şi alte impurităţi) mai mari de 0.5 microni, de a reduce concentraţia fierului şi metalelor grele, a compuşilor fenolici; de asemenea, sunt reținute și distruse microorganismele din apă.

Reechilibrare calco-carbonică (cu sodă) și dezinfecţie (cu clor gazos)

În timpul deplasării prin conducte, apele agresive sau corozive atacă stratul calcaros al țevilor, generând colmatări prin depuneri de calcar. Tratarea cu sodă la ieșirea din filieră permite evitarea acestor incoveniente.

Dezinfecția este un tratament care vizează eliminarea microorganismelor patogene. Acestă etapă a tratării permite obținerea unei ape fără germeni bacteriologici, cu o putere de dezinfecție destul de ridicată pentru a evita atât contaminarea filtrelor, dar și a apei la nivelul rețelei de distribuție.

La ieșirea din uzina Roșu, apa este transportată prin apeducte de beton, la cele 20 rezervoare situate la ieșirea din orașul București și care asigură o stocare a apei de 360.000 m3 pe an. Toate rezervoarele sunt curățate, spălate și dezinfectate în fiecare an.

Apa potabilă este pompată din rezervoare prin intermediul a opt stații de pompare compuse din 52 de pompe, apoi este distribuită în rețeaua de alimentare.

Laboratoare

În cadrul laboratoarelor de procesare se efectuează analize, atȃt fizice, chimice, biologice cȃt şi microbiologice. Se efectuează zilnic aproximativ 250-280 teste pentru apele brute, decantate și cele filtrate. Calitatea apei se urmăreşte pe analizoare on-line, ȋn mod permanent. Personalul este alcătuit nu numai din chimişti dar şi din biologi, laboranţi şi inspectori de microbiologie, care stabilesc dozele de reactivi pentru tratare. Laboratoarele de biologie şi microbiologie se ocupă, ȋn principal, cu analiza fitoplanctonului si zooplanctonului din apa, ce urmează a fi furnizată cetăţenilor Bucureştiului. În cadrul laboratoarelor companiei Apa Nova, se afla singurul aparat pentru determinarea existentei protozoarelor, giardiei si cryptosporidiumului. Se urmăreşte identificarea bacteriilor poliforme, a enterococilor, germenilor şi mai ales a halometanului şi pesticidelor. Existenţa celor din urmă se verifică atȃt ȋn apa brută cȃt şi ȋn cea filtrată/tratată.

Toţi parametrii apei din instalaţiile de tratare, de producţie şi de stocare, ȋn cadrul Direcţiei de Producţie, sunt supravegheați printr-un post de comandă centralizat, aflat la stația de tratare de la Roşu. Postul de comandă centralizat este conectat la centrul de Mişcare a Apei, de unde sunt supervizate ȋn timp real diferitele fluxuri hidraulice ale reţelei şi ale siturilor de producţie.

Articol realizat de Nilca Mara şi Stavriu Ioana, studente, anul II, specializarea Geografia Mediului, Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureşti

Surse foto:

http://www.ksb.com/ksb-ro/Produse_si_Servicii/Apa/Water_treatment/

Despre autor
Absolvent al Facultatii de Geografie (UB) - specializarea Stiinta Mediului și al masterului "Evaluarea Integrată a Stării Mediului".
Scrie aici comentariul tau

Te rugam sa-ti introduci numele!

Necesar!

Te rugam sa introduci o adresa de email valida!

Necesar!

Te rugam sa scrii mesajul!

Greenly Magazine © 2024 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress