Cum determinăm apa contaminată?

Pentru stabilirea calității apei potabile, cea mai importantă condiție din punct de vedere bacteriologic este absența totală a germenilor patogeni. În acest scop, în laboratoare se determină flora bacteriană cu valoare ridicată care se află în apă.

Germenii indactori determinați în urma diagnosticului bacteriologic de potabilitate a apei, sunt:

1.       Germenii mezofili:

 • Se dezvoltă la o temperatură 37oC;
 • În marea lor majoritate sunt saporfiți proprii omului și animalelor;
 • Indicator global al contaminării apei.

2.       Germenii coliformi:

 • Predominant saprofiți, prezenți în apă prin contaminarea acesteia cu dejecte umane sau animale;
 • Prezența lor în apă indică posiblitatea existenței unor germeni patogeni e origine intestinală.

3.       Enterococii:

 • Au specificitate de specie;
 • Au origine intestinală și permite diferențierea sursei de contaminare (umană sau animală);
 • Au viabilitate redusă, prezența lor indicând o contaminare recentă și intensă.

4.       Germenii sulfito – reducători:

 • Enterobacterii a căror prezență în apă indică o contaminare veche explicată prin rezistența lor crescută la condițiile mediului acvatic. Absența lor indică faptul că apa nu a fost contaminată pe o perioadă lungă de timp.

5.       Bacteriofagii:

 • Se determină prin analize speciale, aceștia fiind indicatori complementari ai contaminării fecale a apei.

Dacă toate aceste microorganisme sunt mai greu de detectat de omul obișnuit, care nu apelează, așa cum toți ar trebui să o facem, la serviciile regiilor sau laboratoarelor de analiză a apei existente în fiecare municipiu și chiar la nivel de unități administrative mai mici, este indicat să cunoaștem măcar modul de determinare a clorului rezidual, unul din principalii combatanți ai caracteristicilor organoleptice indezirabile ale apei, dar care poate deveni și un dușman al sănătății umane, in cantități excedentare.

Studiile asupra comportamentului apei care conține clor au demonstrat că după un contact de 30 minute dintre clor și apă, rămâne în apă un exces de clor care se numește clor rezidual. Clorul rezidual se poate prezenta sub două forme, și anume: acid hipocloros sau hipoclorit, care poartă denumirea de clor liber, și cloramină, care este clorul legat. Aceste două forme ale clorului rezidual sunt importante deoarece acțiunea și stabilitatea lor în apă este diferită. Prezența clorului rezidual în apă supusă dezinfecției are o importanță sanitară deosebită, indicând pe de o parte că s-a introdus cantitate suficientă de clor care să asigure dezinfecția, iar pe de ală parte, indică integritata rețelei de distribuție a apei.

Asanarea și dezinfecția fântânilor

Depistarea sursei de contaminare a unei fântâni (puț forat) se face prin introducerea unei substanțe indicatoare de tip cosină, fluoresceină, albastru de metil, în prezumtivele surse, ce vor modifica prin continuitate și culoarea apei din fântână.

Ce trebuie făcut în cazul constatării unei fântâni cu apă contaminată? Experții recomandă în acest caz să se urmeze câteva etape:

 • Neutralizarea sursei de contaminare.
 • Recondiționarea defectelor constructive și funcționale ale fântânii.
 • Dezinfecția apei cu substanțe clorigene, al căror procent de clor activ nu trebuie să fie mai mic de 20%.
 • Recoltarea probelor de apă se face fie la cerere, fie pentru monitorizarea (de control sau de audit) unei surse de apă potabilă. Numărul de probe, frecvența minimă de prelevare și analiza apei potabile se stabilesc în funcție de volumul de apă distribuit sau de numărul de locuitori ce beneficiază de sursa de apă monitorizată.

Starea de apă potabilă sau apă nepotabilă, constatată în baza analizelor efectuate de un laborator abilitat, va fi consemnată pe o plăcuță aplicată la vedere, pe sau în vecinătatea sursei de apă.

În cazul în care analizele de laborator vor indica o apă care nu îndeplinește condițiile de potabilitate, se va interzice utilizarea acesteia pentru consumul uman, al animalelor și pentru irigații.

În încheiere și sperând că o să se iște discuții pe marginea acestui subiect de o importanță destul de mare pentru activitățile noastre de zi cu zi ce nu pot fi realizate fără utilizarea apei, am două întrebări pentru voi:

 1. Ați observat, prin locurile prin care ați trecut până acum, astfel de plăcuțe care să indice starea de sanogeneză a apei, fie ea râu, lac, puț sau altceva?
 2. Știți că unele farmacii dețin broșuri de calitate a apei din localitatea unde se află, pe care regiile de apă le pun la dispoziția locuitorilor spre a se informa de eventualele schimbări zilnice ale parametrilor de calitate ai apei de la robinet?

Referințe:

http://www.gilmanlawllp.com/water-contamination-has-fracking-put-you-at-risk/

Despre autor
Studentă în anul II Master, specializarea Climatologie și Resurse de Apă, Facultatea de Geografie, Universitatea din București
Scrie aici comentariul tau

Te rugam sa-ti introduci numele!

Necesar!

Te rugam sa introduci o adresa de email valida!

Necesar!

Te rugam sa scrii mesajul!

Greenly Magazine © 2024 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress