21 martie, Ziua Internationala a Padurii

Cât de importantă este pădurea? Care sunt rolurile sale şi de ce luptăm să o protejam ?

Omenirea nu şi-a pus problema rolurilor pădurii în mod ştiinţific decât foarte târziu, începând cu secolul al XIX-lea, ca urmare a modificărilor socio-economice ce au determinat o creştere importanta în utilizarea şi exploatarea lemnului.

Conform Planului de acţiune al UE pentru păduri, acestea reprezintă un domeniu important pentru Uniunea Europeană (UE): suprafaţa acestora acoperă 37,8 % din teritoriul european şi asigură existenţa a 3,4 milioane de persoane (silvicultura şi industriile bazate pe resurse forestiere). În plus, UE este al doilea producător de lemn rotund industrial după Statele Unite ale Americii şi produce aproximativ 80 % din pluta disponibilă la nivel mondial. În contextul schimbărilor climatice, pădurile joacă un rol important, nu doar pentru captarea dioxidului de carbon, ci şi prin producţia de biomasă şi prin potenţialul pe care îl au în domeniul energiilor regenerabile. În sfârşit, pădurile au importanţă şi din punct de vedere social şi cultural: sunt atractive pentru populaţia urbană, permit desfăşurarea de activităţi recreative sau benefice pentru sănătate şi reprezintă un patrimoniu cultural important.

Funcţiile pădurii se împart în două categorii de bază: funcţia de producţie şi funcţia de protecţie, zonele forestiere împărţindu-se astfel în păduri cu rol deosebit de protecţie şi păduri de producţie şi de protecţie. Funcţia socială a pădurii a fost, la rândul său, pusă în evidenţă în anii 50.

Dacă, atunci când vorbim despre păduri de producţie, ne referim în special la exploatarea lemnului, funcţiile de protecţie ale pădurii sunt mult mai complexe şi se împart în următoarele categorii:

a. ecologice:

-   de regularizare a climatului, calităţii aerului, sistemelor acvatice, potenţialului solului;

-    de protecţie împotriva riscurilor naturale şi a zgomotului;

-    de conservare a biodiversităţii;

b. economice: de producţie (lemn şi alte produse lemnoase şi nelemnoase), activităţi şi servicii;
c. Sociale: funcţii de peisaj, de recreare, educative, culturale şi sociale.

Funcţiile ecologice ale pădurii, pe scurt

În ceea ce priveşte funcţia de regularizare a climatului şi a menţinerii calităţii aerului, trebuie spus că pădurea reuneşte pe o suprafaţă relativ restrânsă un volum important de biomasa vegetală (arbori, arbuşti, plante erbacee) angajate în procesul fotosintezei. Astfel, ea asigură consumul de dioxid de carbon provenit din varii surse, eliberând, în acelaşi timp, oxigen. În cadrul procesului de fotosinteză, 1 ha de pădure absoarbe anual, circa 16 tone CO2 şi produce 30 tone O2. Efectul „purificator” se manifestă pentru un spectru mai larg al poluanţilor atmosferici – pulberi sedimentabile, dioxid de sulf, elemente radioactive – reţinuţi mecanic sau absorbiţi de frunziş. La scara locală, prezenta pădurii determina apariţia unui topoclimat specific, caracterizat prin moderarea extremelor de temperatură (vara, temperatura în pădure este cu cca. 2 grade mai redusă decât în afara ei), intensitate scăzută a radiaţiei solare, creşterea umezelii relative a aerului prin formarea, deasupra pădurii, a unui curent ascendent de aer umed, creşterea frecvenţei calmului atmosferic şi viteze mai mici ale vântului, repartizarea mai uniformă a precipitaţiilor şi creşterea cantităţii acestora. Frunzişul arborilor reţine, în medie, 40-50% cantitatea de precipitaţii.

Pădurea ajuta formarea rezervelor de apă şi determină regularizarea regimului de curgere a râurilor, prin infiltraţie, respectiv prin micşorarea volumului de apă scurs la suprafaţa solului, scăderea vitezei de scurgere, reducerea debitelor maxime ale viiturilor.

Protecţia solurilor se realizează prin apărarea împotriva eroziunii şi degradării sale (evitarea alunecărilor de teren, fixarea solurilor nisipoase), dar şi prin accentuarea procesului de solificare. Protecţia terenurilor sau funcţia antierozionala este realizată prin fixarea substratului cu ajutorul rădăcinilor, mai ales pe terenurile în pantă, micşorând astfel probabilitatea de producere a alunecărilor de teren şi a prăbuşirilor.

Din punct de vedere al biodiversităţii, permite perpetuarea speciilor şi conservarea genofonduluinumeroase specii de plante şi animale au dispărut datorită defrişării pădurilor sau din cauza incendiilor. Pădurile oferă adăpost şi sursă de hrană. Permit păstrarea unor medii naturale, aici formându-se cele mai numeroase şi mai complexe lanţuri trofice. Fiind ecosistemele cu cea mai mare biodiversitate, pădurile adăpostesc mai mult de jumătate din speciile terestre, inclusiv multe dintre speciile de animale şi plante protejate.

În fine, pădurea are o importantă funcţie geochimică, contribuind activ şi pe scară largă la circuitul elementelor chimice în natură, funcţie ce va fi prezentată cu o ocazie următoare.

Până atunci, nu uitaţi că suntem în luna pădurii (între 15 martie şi 15 aprilie)! Înţelepciunea populară spune că „doar cine a plantat un pom, a construit o casă şi a făcut un copil se poate numi un om împlinit”. Vă asigur că plantând un copac în primăvara aceasta, veţi dobândi împlinirea necesară …cel puţin până la toamnă, când începe o nouă campanie de plantare.

Surse info: http://www.agriculturaromaneasca.ro/produse/zonarea-functionala-a-padurilor-245-t10.html, http://lenutzza.blogspot.fr/2008/04/functiile-padurii.html, http://ec.europa.eu/environment/forests/home_en.htm, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:295:0023:0034:RO:PDF, http://www.scrigroup.com/geografie/ecologie-mediu/Functii-ecologice-ale-padurii83477.php, http://www.speo-csm.ro/importanta-padurii.html

Surse foto: http://img.wallpaperstock.net:81/p%C4%83dure-wallpapers_20241_2560x1600.jpg, http://rise.mahindra.com/wp-content/uploads/2012/12/shutterstock_109174382.jpg

Despre autor
Doctor in Geografie si amenajare teritoriala al Universitatii din Lille, pasionata de natura si de calatorii.
Scrie aici comentariul tau

Te rugam sa-ti introduci numele!

Necesar!

Te rugam sa introduci o adresa de email valida!

Necesar!

Te rugam sa scrii mesajul!

Greenly Magazine © 2024 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress