SITUL NATURA 2000 VALEA MOSTIȘTEA – ȚINUTUL APELOR DIN INIMA CÂMPIEI ROMÂNE

Prin intermediul doamnei profesoare Mioara Clius, de la Facultatea de Geografie a Universității București, am primit la redacția revistei noastre știrea despre proiectul ”Situl Natura 2000 Valea Mostiștea – Ținutul apelor din inima Câmpiei Române“. Acest proiect aparține Asociației Centrul de Educație pentru Dezvoltare Durabilă (CEDDu) și a avut drept scop creșterea vizibilității speciilor protejate în acesta în rândul membrilor comunităților locale și regionale.

Proiectul a fost finanțat cu sprijinul Fundației pentru Parteneriat și MOL România prin programul Spații Verzi componenta Arii Naturale Protejate și s-a bucurat de susținerea logistică a celor cinci parteneri: Asociația Echilibru în calitate de custode al sitului și școlile gimnaziale din Lehliu-Gară, Gurbănești, Valea Argovei și Frăsinet din județul Călărași. Valoarea proiectului – derulat între 5 mai și 21 iulie 2016 – a fost de 28.545 RON, din care 70% a fost asigurată de finanțatori, iar 30% a reprezentat contribuția CEDDu.

Harta sitului ROSCI0130 Oltenița-Mostiștea-Chiciu

Harta sitului ROSCI0130 Oltenița-Mostiștea-Chiciu

De ce am ales acest sit? Din experiențele anterioare, am înțeles că locuitorii din proximitatea unei arii protejate au nevoie de informații despre habitate și specii valoroase la nivel european, despre activități permise și interzise într-un spațiu de acest tip. Un alt motiv a fost determinat de dorința de a promova la nivel regional acest sit natural. Locuitorii județului Călărași și chiar cei din Municipiul București nu știu că au în preajma lor un sit care e o zonă umedă tipică, unde pot întâlni, pe lângă Lacul Mostiștea, râuri și lunci, chiar mici corpuri de mlaștină (Frăsinet – Pupăza), al căror peisaj e foarte asemănător cu cel al deltelor. Aceste zone umede oferă hrană, adăpost și sunt favorabile pentru cuibăritul păsărilor. Stufărișurile prezente pe malul apei sau în corpuri izolate în mijlocul acesteia oferă refugii pentru pești, amfibieni și insecte – și deci hrană pentru păsări care sunt elementele cele mai atractive ale sitului. Fie că vorbim de păsări migratoare sau sedentare, de pe malurile Iezerului Mostiștea putem vedea pescărușul albastru, barza, cormoranul mic, stârcul de noapte, stârcul cenușiu, egreta mică, egreta mare/albă sau pelicanul comun.

Expozitie amenajată la școala Valea Argovei - Foto David Ovidiu

Expozitie amenajată la școala Valea Argovei – Foto David Ovidiu

Valea Mostiștea (ROSPA0105) este parte

Punctul de informare pentru Situl Natura 2000 Valea Mostiștea - Foto David Ovidiu

Punctul de informare pentru Situl Natura 2000 Valea Mostiștea – Foto David Ovidiu

componentă a Sitului de Importanță Comunitară Oltenița-Mostiștea-Chiciu (ROSCI0130), alături de siturile ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre cu rezervația naturală Ostrovul Ciocănești și ROSPA0055 Lacul Gălățui la care se adaugă Rezervația Naturală Ostrovul Haralambie. Acest ansamblu de arii protejate se înscrie în categoria de Arii Speciale pentru Conservare (SAC – Special Areas for Conservation).

ROSCI0130 Oltenița-Mostiștea-Chiciu cu toate ariile protejate componente a fost înființat prin hotărâri ale Guvernului României în anul 2007. Acesta este administrat de Asociația Echilibru încă din anul 2008 care a realizat și Planul de Management aflat la ministerul de resort pentru avizare. Administrarea luciului de apă aparține Administrației Naționale “Apele Române”, iar cea a corpurilor de pădure de pe maluri Regiei ROMSILVA prin Ocolul silvic Călărași.

Birdwatching pe malul Mostiștei - Foto David Ovidiu

Birdwatching pe malul Mostiștei – Foto David Ovidiu

În Situl Natura 2000 Valea Mostiștea care se încadrează în tipul limanurilor fluviatile cu o parte de coadă de lac dominată de stufărișuri și ostroave există patru habitate protejate: 3130 – Ape stătătoare oligotrofe

Concursul Junior Ranger - Foto David Ovidiu

Concursul Junior Ranger – Foto David Ovidiu

până la mezotrofe cu vegetație de Littorelletea uniflorae și/sau Isaëto-Nanojuncetea, 6510 – Pajiști de altitudine joasă (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis), 3150 – Lacuri eutrofe naturale cu vegetație de tip Manopotamion sau Hydocharition și 3270 – Râuri cu maluri nămoloase cu vegetație de Chenopodion rubri și Bidention. În sit sunt mai sunt protejate 3 specii de reptile și amfibieni, 12 specii de pești și 39 de păsări ce cuibăresc sau se află aici în pasaj.

Stârcul cenușiu - Foto David Ovidiu

Stârcul cenușiu – Foto David Ovidiu

Ce activități am realizat? Asociația noastră a desfășurat de-a lungul timpului proiecte în care a implicat elevii deoarece avem convingerea că aceștia sunt cei mai buni agenți ecologici. Copiii sunt vectori de informație în comunitatea locală și – odată instruiți și implicați – ei contribuie la protecția elementelor reprezentative în sit. După colectarea informațiilor am realizat un set de materiale didactice (prezentări ale sitului, portofoliu de planșe cu speciile protejate) care au fost predate de către profesori tuturor elevilor (peste 400) de la ciclul gimnazial din cele 4 școli partenere. În luna iunie 2016 aproape 150 de elevi au

participat la un concurs de cunoștințe despre Situl Natura 2000 Valea Mostiștea, iar 43 dintre ei s-au calificat în etapa finală care a presupus mai întâi o vizită de informare, observare și documentare pe teren (6 iulie 2016), iar apoi un concurs pentru obținerea diplomei de “Junior Ranger”(15 iulie 2016).

Vizita expediționară în sit – 6 iulie 2016 - Foto David Ovidiu

Vizita expediționară în sit – 6 iulie 2016 – Foto David Ovidiu

Egreta alba/mare - Foto David Ovidiu

Egreta alba/mare – Foto David Ovidiu

Pentru că ne-am dorit să informăm locuitorii și vizitatorii din Lehliu-Gară, Gurbănești, Valea Argovei și Frăsinet despre valorile protejate în Situl Natura 2000 Valea Mostiștea, am amenajat și 4 expoziții la școlile partenere în care am evidențiat biodiversitatea sitului, zonele cu vizibilitate pentru observarea păsărilor, am realizat hărți reprezentative și imagini explicative cu ecosistemele ce pot fi întâlnite aici. Un alt produs ce are drept scop diseminarea informațiilor despre sit este broșura “Situl Natura 2000 Valea Mostiștea – Ținutul apelor din inima Câmpiei Române” ce a fost tipărită în 700 de exemplare, dar care poate fi descărcată și de pe site-ul CEDDu http://ceddu.ro/documente/Situl_Natura_2000_Valea_Mostistei.pdf.

Pelicanul comun - Foto David Ovidiu

Pelicanul comun – Foto David Ovidiu

Imagine a sitului din localitatea Gurbănești - Foto David Ovidiu

Imagine a sitului din localitatea Gurbănești – Foto David Ovidiu

Tot în cadrul proiectului a fost amenajat și un punct de informare pentru sit într-un spațiu oferit cu generozitate de Școala gimnazială nr. 1 Lehiu-Gară (Strada Viitorului, nr. 9, Județul Călărași). Acolo vizitatorii pot afla o sumă de informații interesante despre comunitățile din preajma ariei protejate, despre biodiversitate, peisaje și activități ce se pot desfășura într-un Sit Natura 2000. Elementele de atractivitate sunt cele 6 cutii cu mostre de pene de la păsări protejate din sit, dar și experiența auditivă oferită de sunete ale păsărilor printr-un sistem simplu și original de sonorizare.

Vizita expediționară în sit – 6 iulie 2016 - Foto David Ovidiu

Vizita expediționară în sit – 6 iulie 2016 – Foto David Ovidiu

Toate materialele didactice și de informare realizate în cadrul proiectului au fost cuprinse într-un CD multiplicat în peste 100 de exemplare, ce va fi distribuit tuturor școlilor din județul Călărași și speram ca din aceasta vară grupuri de elevi să vină în vizită și să se bucure de minunile naturale Văii Mostiștei.

E ... adevarata? - Foto David Ovidiu

E … adevarata? – Foto David Ovidiu

Rețeaua ecologică europeană Natura 2000 are drept scop conservarea biodiversității dar și dezvoltarea socio-economică a comunităților locale, iar proiectul “Situl Natura 2000 Valea Mostiștea – Ținutul apelor din inima Câmpiei Române” a început deja să atragă turiști în acest spațiu minunat aflat la doar o oră de capitală.

Copiii in vizită la Punctul de informare al Sitului Natura 2000 Valea Mostiștea - Foto David Ovidiu

Copiii in vizită la Punctul de informare al Sitului Natura 2000 Valea Mostiștea – Foto David Ovidiu

 

27 iulie 2016

Asociația Centrul de  Educație pentru Dezvoltare Durabilă

Comuna Borlești, Str. Decebal nr. 61, Județul Neamț

Tel: + 0723 66 28 36

Web: www.ceddu.ro

E-mail: office@ceddu.ro

Despre autor
Conferențiar Dr. la Facultatea de Geografie - Universitatea din Bucuresti
1 comment on this postScrie-l pe al tau!
 1. Dragi prieteni ai naturii, în intervalul 1-28 februarie 2018, vă adresăm rugămintea de a participa, în calitate de votanți, la competiția europeană Tree of the Year (Arborele Anului ) 2018, în cadrul căreia, în urma voturilor exprimate la nivel european, va fi desemnat Arborele European al Anului. România s-a înscris în concurs cu stejarul pedunculat Quercus robur L., din Cajvana, jud. Suceava. Site-ul european al concursului este: http://www.treeoftheyear.org. Regulamentul concursului prevede ca fiecare participant la vot să voteze câte doi arbori. Pe site-ul concursului, sunt prezentate imagini și detalii asupra fiecărui arbore înscris în competiția europeană.
  Mai multe detalii pe site-ul:

  European Tree of the Year – Vote

  Environmental Partnership Association reserves the privilege to check if an e-mail address is used in line with the rules of the competition and if it is not, to delete such a vote
  TREEOFTHEYEAR.ORG
  European Tree of the Year
  Vote for the European Tree of the Year!
  treeoftheyear.org
  În numele organizatorilor din România, vă mulțumim pentru sprijin.
  Conf.univ.dr. Gabriela Manea

Scrie aici comentariul tau

Te rugam sa-ti introduci numele!

Necesar!

Te rugam sa introduci o adresa de email valida!

Necesar!

Te rugam sa scrii mesajul!

Greenly Magazine © 2024 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress