Ocrotirea patrimoniului natural din trei situri Natura 2000 din judeţul Cluj

O iniţiativă derulată de asociaţia „Apáthy István Egyesület”, începută la data de 1 iulie 2013, desfăşurată pe tărâmurile Clujului, Someşului Mic, Poienile de la Şard şi Valea Morii doreşte să protejeze biodiversitatea şi patrimoniul natural în trei arii de importanţă comunitară, aflate toate în  zonele periurbane ale Clujului (Fig. nr. 1).

areal

Fig. nr. 1 Localizarea zonelor protejate

Proiectul conceput de această asociaţie, “Elaborarea planurilor de management integrat pentru siturile de importanță comunitară: Făgetul Clujului , Valea Morii, Poienile de la Șard şi  Someșul Mic”, doreşte să atragă atenţia oamenilor asupra lucrurilor nepreţuite pe care le oferă Clujul şi să ajute la ocrotirea acestora, după cum spune managerul acestui proiect, Bálint Markó, în conferinţa de lansare de la Cluj-Napoca (Fig. nr. 2,3).

1383463_417341918367058_410843569_n

1383966_417343215033595_269907496_n

Fig. nr. 2,3 Conferința de la Cluj-Napoca

La conferinţa de lansare a proiectului au participat 120 de persoane: reprezentanţii comunităţilor, instituţiile locale, ONG-uri, experţi locali, studenţi ai universităţilor din Cluj-Napoca şi presa.

Acest proiect este finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, aferent Programului Operaţional Sectorial  “Mediu” şi are o durată de doi ani şi jumătate. Acţiunile ce vor avea loc în cadrul acestui proiect vor viza inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de conservare a habitatelor şi speciilor de importanţă comunitară şi cartarea arealului fizic al siturilor. După aceea vor urma elaborarea unor planuri de management ale siturilor, urmată de desfăşurarea unei campanii de conştientizare privind patrimoniul  natural al siturilor de interes şi conservarea acestora.  Acţiunile de conştientizare vizează organizarea unor evenimente: workshop-uri, în preajma zonelor vizate, expoziţii de fotografii, seminarii în şcoli generale şi licee, caravane ecologice, acţiuni de conştientizare precum Ziua Pământului, Ziua Orhideelor, Ziua Păsărilor, Ziua Biodiversităţii etc. Grupul organizator al proiectului doreşte de asemenea să colaboreze cu autorităţi locale şi judeţene, custodele siturilor (APM CluJ), instituţii publice şi investitori.

Localitățile implicate în proiectul Asociației sunt municipiul Cluj-Napoca, comuna Feleacu, comuna Florești, comuna Ciurila, comuna Săvădisla, comuna Baciu, municipiile Dej și Gherla, comuna Mintiu Gherlii şi comuna Mica.

În cadrul judeţului Cluj se întâlnesc 27 de situri Natura 2000, dintre care 22 sunt Situri de Importanţă Comunitară (SCI) şi 5 de Protecţie Specială Acvifaunistică (SPA). Ambele tipuri de situri nu interzic desfăşurarea activităţilor umane, în condiţiile în care zona este caracterizată de activităţi ce nu compromit mediul (pădurile, păşunile şi fâneţele au fost de sute de ani gospodărite într-un mod durabil).

Speciile de țintă sunt: plante ca pipiriguț (Eleocharis carniolica –  Fig.nr.4), moșioare (Liparis loeselii), bumbăcăriţă (Eriophorum latifolium – Fig. nr. 5), curechi de munte (Ligularia sibirica – Fig. nr. 6) și Adenophora lilifolia – Fig. nr.7, specii de fluturi ca Euphydryas aurinia – Fig. nr. 8, Maculinea teleius, Colias myrmidone, Lycaena dispar – Fig. nr. 9, Euphydryas maturna – Fig. nr. 10, Eriogaster catax – Fig. nr. 11, Leptidea morsei – Fig. nr 12 și un cosaș (Isophya stysi), specii de pești ca boarța (Rhodeus amarus – Fig. nr. 13), porcușorul de nisip (Gobio kessleri – Fig. nr. 14) și zvârluga (Cobitis taenia – Fig. nr. 15), broasca buhaiul de baltă cu burtă galbenă (Bombina variegata  - Fig. nr. 16), broasca țestoasă de baltă (Emys orbicularis – Fig. nr. 17) și singurul mamifer vidra (Lutra lutra – Fig. nr. 18).

Eleocharis carniolica

        Fig.nr.4 -  Eleocharis carniolica

bUMBACARITA

             Fig. nr. 5 - Eriophorum latifolium

Ligularia sibirica sibirica 2

Fig. nr. 6 - Ligularia sibirica

AdenophoraLilifolia040618flw

  Fig. nr.7  - Adenophora lilifolia

Euphydryas aurinia

          Fig. nr. 8 - Euphydryas aurinia

Lycaena dispar

                      Fig. nr. 10 -  Euphydryas maturna

Eriogaster catax

Fig. nr. 11  -  Eriogaster catax

Leptidea morsei

   Fig. nr 12 - Leptidea morsei

Rhodeus amarus

     Fig. nr. 13 -  Rhodeus amarus         

Gobio kessleri    Fig. nr. 14 -  Gobio kessleri

Cobitis taenia

Fig. nr. 15  - Cobitis taenia

 Bombina variegata

    Fig. nr. 16 -  Bombina variegata

Emys orbicularis

Fig. nr. 17 - Emys orbicularis 

Lutra lutra                Fig. nr. 18 -  Lutra lutra

Sursa:

Natura 2000 Cluj

Despre autor
Masteranda anul II la Universitatea din București.
Scrie aici comentariul tau

Te rugam sa-ti introduci numele!

Necesar!

Te rugam sa introduci o adresa de email valida!

Necesar!

Te rugam sa scrii mesajul!

Greenly Magazine © 2024 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress