CERCETĂRI ASUPRA RESURSEI ACVATICE ÎN ARIILE NATURA 2000: PRICOP HUTA CERTEZE ŞI TISA SUPERIOARĂ

Printre indicatorii rezultaţi în urma implementării proiectului RO02-0013 – Studiu integrat privind contribuţia ecosistemelor din ariile protejate Natura 2000: Pricop-Huta-Certeze şi Tisa Superioară la dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale (SIENPHCTS), se numără o serie de articole cu caracter ştiinţific, a căror tematică majoră este axată pe domeniul acvatic. O parte din echipa Promotorului de Proiect, a realizat un număr de patru articole, care au fost prezentate în cadrul a două ediţii succesive ale conferinţei internaţionale „Aerul și apa – componente ale mediului”, dedicată Zilei Mondiale a Meteorologiei și Zilei Mondiale a Apei, ce se desfăşoară anual la Cluj-Napoca, în cursul lunii martie. Topicul articolelor ştiinţifice vizează interpretarea cantitativă şi calitativă a resurselor de apă din cele două arii protejate aferente ariei de studiu a proiectului, din perspectiva influenţei acestora, asupra componentei antropice, cât şi asupra habitatelor evidenţiate în cele două situri.

La ediţia a VIII-a (martie 2016) au fost prezentate trei articole cu următoarea tematică: Monitorizarea corpurilor de apă din Bazinul Tisei, județul Maramureș, în 2014, autori: Gabriela Andreea Despescu, S. Nacu, R. Bătinaș; Riscurile hidrice induse de scurgerea maximă – potențiale efecte asupra  biodiversității în culoarul Tisei Superioare, autori: Gh. Șerban, A. Sabău, A. Nițoaia, S. Rafan, I. Ponciș, respectiv Probleme privind calitatea apei în spațiul aferent ariilor protejate Pricop-Huta Certeze și Tisa Superioară, autori: R. Bătinaș, Gh. Șerban, A. Sabău.

La ediţia a IX-a (martie 2017) a fost prezentată o lucrare mai amplă, cu titlul: Resursa de apă dulce în siturile Natura 2000: Pricop Huta Certeze şi Tisa Superioară, autori: A. Sabău, R. Bătinaș, I. Roşu, Gh. Șerban.

Toate cele patru articole ştiinţifice, redactate în limba engleză, se găsesc publicate online pe pagina web a conferinţei (http://eeagrants-tisa.ro/?news=publicatii), respectiv în volumele full-text, editate, la fiecare ediţie menţionată.

Proiectul menţionat anterior este finanţat printr-un grant acordat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia şi se derulează în cadrul Programului RO02 – „Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor”, Apelul pentru propuneri de proiecte nr. 1, al cărui Operator de Program este Ministerul Mediului.

Echipa Proiect RO02-0013 

Despre autor
Conferențiar Dr. la Facultatea de Geografie - Universitatea din Bucuresti
Scrie aici comentariul tau

Te rugam sa-ti introduci numele!

Necesar!

Te rugam sa introduci o adresa de email valida!

Necesar!

Te rugam sa scrii mesajul!

Greenly Magazine © 2023 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress