Alimentarea cu apă în localitățile de pe cursul inferior al râului Ciorogârla

Bazinul hidrografic al Ciorogârlei se situează pe teritoriul României, în partea de S-V a judeţului Ilfov. Râul Ciorogârla este unul din principalii afluenţi de stânga ai râului Sabar și afluent de ordinul al II-lea al râului Argeș.

Este un organism hidrografic care-şi are cursul şi bazinul în cadrul Câmpiei Bucureştiului. Cei mai mulţi hidrologi consideră cursul Ciorogârlei o fostă albie a râului Dâmboviţa. La începutul secolului al XIX-lea, a fost regularizată printr-un canal, iar Dâmboviţa a intrat pe vechiul şi actualul ei curs.

Fig.1 Poziţia geografică în România şi în judeţ a bazinului hidrografic al râului Ciorogârla

Fig.1 Poziţia geografică în România şi în judeţ a bazinului hidrografic al râului Ciorogârla

Izvorul Ciorogârlei se consideră a fi în dreptul localităţii Brezoaele, punct aflat la o altitudine de 127 m. De aici şi până la vărsarea în Sabar, în dreptul localităţilor Măgurele şi Jilava, ea are o lungime de 127 km. Punctul de confluenţă se află la 62 m altitudine. Albia minoră, săpată în formaţiunile de vârstă holocenă, permite scurgerea unui debit însemnat de apă, deoarece prin canalul Brezoaiele se deversează surplusul din Dâmboviţa. Panta medie a râului este de 1‰, iar gradul de sinuozitate este foarte accentuat (1,51). Cumpăna de apă are o altitudine  medie de 98 m şi delimitează o suprafaţă bazinală de 149 km2.

Fig.2. Râul Ciorogârla

Fig.2. Râul Ciorogârla

În această lucrare, am insistat pe exemplul localităților Bragadiru, Domnești și Măgurele, care se localizează pe cursul inferior al râului Ciorogârla. Orașul Bragadiru are 14410 locuitori, 4914 gospodării, deci un număr mediu de persoane pe gospodărie de 2,93. Comuna Domnești are 8200 locuitori și 2445 gospodării, cu un număr mediu de persoane pe gospodărie de 3,35. Orașul Măgurele are 10567 locuitori, grupați în 3376 gospodării, cu un număr mediu de locuitori pe gospodărie de 3,02.

In oraşul Bragadiru, populaţia activează preponderent în construcţii (36% din populaţie), comerţ (10%), agricultură (2%), iar restul se încadrează în alte activităţi. În comuna Domneşti, 40% din populaţie activează în construcţii, 15% în comerţ, 10% în agricultură, iar restul în alte activităţi. În oraşul Măgurele, activităţile neagricole atrag 80% din totalul populaţiei, iar restul de 20% din populație lucrează în agricultura. Aici se remarcă Institutul de Fizică Atomică, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului şi Măgurele Science Park conform Primăriei Bragadiru.

Alimentarea cu apă:

Comuna Bragadiru

- Alimentare cu apă: 8 Foraje cu H = 165 ÷ 175 m

- Gospodăria de apă:  – Stație dezinfectare cu clor + bazin neutralizare clor

- 2 rezervoare metalice de înmagazinare (V = 500 mc și respectiv 1000 mc)

- 1 stație pompare

- Rețea aducțiune + rețea distribuție

- Rețea de canalizare și stație de epurare (ce preia și localitatea Cornetu) cu evacuare în râul Sabar.

Comuna Domnești (cu sat Teghes)

- Alimentare cu apă: 5 Foraje cu H = 170 m

- Gospodăria de apă:  – Stație clorinare + tratare

- Rezervor metalic înmagazinare (V = 1000 mc)

- 1 stație pompare

- Rețea aducțiune + rețea distribuție

- Rețea de canalizare cu 12 stații de pompare, cu stație de epurare ICEAS (nitrificare/denitrificare biologică) și evacuare în râul Argeș. Statia de epurare ICEAS este comună pentru localitățile Ciorogarla și Domnești.

Orașul Măgurele

- Alimentare cu apă: 12 Foraje cu H = 40 ÷ 175 m (cu 4 foraje în conservare)

- Gospodăria de apă:  – Stație clorinare

- Rezervor înmagazinare din beton (V = 3.500 mc)

- Grup pompare

- Rețea aducțiune + rețea distribuție

- Rețea de canalizare și stație de epurare mecano – biologică pe malul stâng al râului Ciorogârla, cu evacuare în râul Ciorogârla.

Comuna Ciorogârla (cu sat Darvari)

- Alimentare cu apă: 3 Foraje cu H = 190 m

- Gospodăria de apă :  – Stație clorinare
Rezervor metalic înmagazinare (V = 600 mc)
Stație pompare

- Rețea aducțiune + rețea distribuție

- Rețea de canalizare cu 5 stații de pompare, cu stație de epurare ICEAS (nitrificare/denitrificare biologică) și evacuare în râul Argeș. Stația de epurare ICEAS este comună pentru localitățile Ciorogârla și Domnești).

Din punct de vedere al tratării apei la Bragadiru, Domnești, Măgurele și Ciorogârla, calitatea apei este corespunzătoare şi populaţia a fost informată prin autoritatea public locală că apa poate fi folosită pentru băut, prepararea hranei şi alte scopuri casnice.

Având în vedere acest aspect, compania Apă – Canal Ilfov susține că, potrivit Legii 458/2002, apa potabilă trebuie să fie sanogenă, curată și lipsită de microorganisme, paraziţi sau substanţe care, prin număr sau concentraţie, pot constitui un pericol potenţial pentru sănătatea umană.

Râul Ciorogârla, în aval de Bragadiru, prezintă un miros neplăcut ca urmare a deversării apelor uzate utilizate în procesele tehnologice la fabricile de bere şi margarină.

Concluzii

Pricipala sursă de alimentare cu apă a oamenilor este cea subterană.

Oamenii din teritoriul analizat beneficiază de apă potabilă pentru diferite scopuri, potrivit Apă Canal-Ilfov.

Bibliografie:

1. ABAAV (2015), Planul de management al riscului la inundatii, Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea, Pitești

2. Aqua Proiect (2008), Clinceni.doc, Atelier A4-SHMAPN

3. Bărbărie M. (2017), Viituri, inundatii si gestiunea lor. Studii de caz pe cursul inferior al râului Ciorogârla, lucrare de licenta

4.Viitorul Ilfovean (2014), Apele din Ilfov un pic mai curate, http://www.viitorulilfovean.ro/apele-din-ilfov-un-pic-mai-curate/

5.https://www.researchgate.net/profile/Octavian_Cocos/publication/294393113_Reteaua_hidrografica_din_zona_orasului_Bucuresti/links/56c04d8a08aee5caccf569b0/Reteaua-hidrografica-din-zona-orasului-Bucuresti.pdf

Articol realizat de Bărbărie Manuela-Raluca, anul II Master CRA, Facultatea de Geografie

 

Despre autor
Conferențiar Dr. la Facultatea de Geografie - Universitatea din Bucuresti
Scrie aici comentariul tau

Te rugam sa-ti introduci numele!

Necesar!

Te rugam sa introduci o adresa de email valida!

Necesar!

Te rugam sa scrii mesajul!

Greenly Magazine © 2024 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress